عدس کانادایی سیمپسون

مرکز پخش عمده عدس سبز کانادایی سیمپسون

عدس سبز سیمپسون، محصولی کانادایی می باشد که به شکل عمده در بازرگانی های فعال در حبوبات، به عنوان مرکزهای پخش عرضه می گردد. عدس کانادایی سال های بسیار است که واردات قابل توجهی به ایران دارد، چرا که کانادا به عنوان یک قطب تولید عدس، با داشتن مناطق مزروعی فراوان و مناسب برای کشت …

مرکز پخش عمده عدس سبز کانادایی سیمپسون ادامۀ مطلب »