شرکت حبوبات ایرانی

شرکت پخش عمده و بدون واسطه انواع حبوبات

پخش عمده انواع حبوبات به صورت مستقیم و بدون واسطه در ایران، توسط کدامیک از شرکت ها انجام می شود؟ آیا افرادی که خریدار عمده نبوده و قصد خرید جزئی انواع حبوبات را هم دارند، می توانند از طریق این شرکت های پخش حبوبات، خرید نهایی خود را انجام دهند؟ اصلی ترین وظیفه پخش عمده …

شرکت پخش عمده و بدون واسطه انواع حبوبات ادامۀ مطلب »