نخود از برخی کشورها به ایران وارد می شود. ولی در میان انواع نخود خارجی مانند نخود آمریکا، نخود آرژانتین، نخود کانادا و غیره، نخود روسیه از همه بیشتر به ایران وارد می گردد. نخود فرنگی خشک روسیه و نخود رسمی روس با سایزهای مختلف از جمله انواع نخود روسی وارد شده به بازار ایران است که خرید و فروش قابل توجهی داراست.